Wetenschap de klas in!

Welkom

Deze website van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) behoort bij de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Je vindt er materialen, werkbladen, filmpjes en links naar achtergrondinformatie waarnaar verwezen wordt in de boekenreeks. Ook zijn er algemene hulpmiddelen te downloaden die je kunt inzetten om leerlingen met onderzoekend leren op weg te helpen. Daarnaast zijn diverse artikelen en de meest recente leidraad onderzoekend leren hier beschikbaar.

Op deze website is tevens informatie te vinden over de aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN.

Bezoek ook onze hoofdwebsite

Naast het ontwikkelen van materialen organiseert het WKRU studiemiddagen, cursussen en coaching op het gebied van onderzoekend leren. Bekijk het volledige aanbod van activiteiten en materialen op www.wkru.nl

Engelse website

Het WKRU heeft ook een Engelse website beschikbaar. Hier zijn verschillende materialen te vinden zoals: de video-modules, een aantal boekhoofdstukken en verschillende werkbladen. Bekijk de website op www.wkru.nl/english


BOEKEN

Boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

6. Molecuulbotsingen, Stress en Taal der zintuigen
5. Typisch Nederlands, Elkaar begrijpen en Het oog
4. Higgsdeeltje, Netwerken in het brein en Wonderkind
3. Waarnemen en bewegen, Onder invloed en Gevaarlijke ideeën
2. DNA, Gedrag en Infecties onder de loep
1. Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin


Hulpmiddelen

Het WKRU ontwikkelt hulpmiddelen die je kan inzetten in de klas of individueel, om leerlingen (zelfstandig) met onderzoekend leren op weg te helpen. Je kunt deze hulpmiddelen zoals de poster 'De stappen van onderzoekend leren' hier downloaden.


Artikelen

Het WKRU schrijft regelmatig artikelen over de didactiek van onderzoekend leren voor het PO en VO. Een aantal van deze publicaties zijn inmiddels beschikbaar als pdf- file. Je kunt deze artikelen hier downloaden. 


ONDERZOEKEND EXCELLEREN

Hoe leren excellente leerlingen? Hoe kunnen excellente leerlingen bij het onderzoekend leren nog meer uitdaging krijgen om hun talenten tot uiting te laten komen? Met de aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN bieden we je een aanpak om bij onderzoekend leren te differentiëren tussen reguliere en excellente leerlingen. Hiermee kun je je onderwijsaanbod afstemmen op excellente leerlingen. De aanpak biedt concrete voorbeelden in de vorm van lesactiviteiten en twee filmpjes.