Wetenschap de klas in!

Medicijn voor kinderen

< Terug naar overzicht van thema's

Over het thema

In het hoofdstuk Medicijn voor kinderen leer je over een nieuwe oplosbare pil voor kinderen met hiv. 

In de boekenreeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!' laten we zien hoe je wetenschap in het basisonderwijs brengt via onderzoekend leren. Het thema Medicijn voor kinderen wordt in hoofdstuk 4 behandeld in het dertiende boek uit de reeks. Klik hier voor meer informatie over de boekenreeks en de mogelijkheid om het boek te bestellen.

Het project ‘Medicijn voor kinderen’ is in het schooljaar 2022-2023 ontwikkeld door een team van 
onderzoekers van de Radboud Universiteit, basisschoolleraren en het WKRU. 

Onderzoekers Radboud Universiteit
David Burger, Angela Colbers, Lisanne Bevers, Anne Kamphuis en Rafaella L’homme.

Scholen
Kindcentrum TOON in Nijmegen: Bas Meijsen en Heidi Verweij.

Activiteiten

Voor het thema Medicijn voor kinderen zijn er een aantal activiteiten uitgewerkt. De activiteiten zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas. Hieronder kun je zien welke activiteiten er zijn en kun je meteen de materialen downloaden die je voor deze activiteit nodig hebt.

Activiteit 1: Het virus onder controle

Activiteit 2: De juiste dosis

Activiteit 3: Een bittere pil

Activiteit 4: Welke bijwerkingen zijn acceptabel?

Ervaringen in de klas

Hieronder vertellen Heidi Verweij en Bas Meijsen, leraren van Kindcentrum TOON in Nijmegen, over hun ervaringen in de klas.

“Toen wij hoorden dat wij met het thema hiv-medicatie aan de slag zouden gaan op school, vonden we het in eerste instantie lastig voor te stellen hoe we het onderzoek goed naar de klas konden vertalen. Door de kinderlezing van David Burger en Angela Colbers, tijdens de uitreiking van Radboud Science Awards, kregen wij een beter beeld van het onderwerp en zagen we dat het juist interessant is voor leerlingen om hiermee aan de slag te gaan. Dat werd bevestigd toen wij in de voorbereidingen met de onderzoekers de activiteiten vormgaven en zagen hoe enthousiast zij waren. Die samenwerking was echt heel sterk.”

De leerlingen van Kindcentrum TOON krijgen een rondleiding door het laboratorium van de Radboudumc apotheek. (Foto: Heidi Verweij) 

“Alles wat buiten school en buiten het reguliere lesprogramma gebeurt, is inspirerend. We zijn veel bezig met vernieuwen, waaronder het opzetten van onderzoekend leren met de plusgroep. Dit project past daardoor erg goed in onze werkwijze. De activiteiten zijn wisselend van karakter en het verdient wel aandacht om geschikte ruimtes te vinden voor elke soort activiteit. Zo vonden de leerlingen activiteit 1 ‘Het virus onder controle’ erg leuk en daar heb je veel ruimte voor nodig. Voor de onderzoekende activiteiten heb je weer een ruimte nodig waar de leerlingen met elkaar in gesprek kunnen gaan, tijdens het overleggen kunnen ze namelijk erg enthousiast zijn. Bij Kindcentrum TOON werken wij met open leerpleinen en dan is dat al gauw storend voor de andere klassen. Daarnaast loont het de tijd te nemen voor het verzamelen van de materialen voor activiteit 2 ‘De juiste dosis’.”

“Het was leuk te zien hoe enthousiast de leerlingen waren tijdens de activiteiten. Ook was het mooi om mee te maken dat de leerlingen erg geïnspireerd raakten door de omgeving van de Radboud Universiteit tijdens het bijwonen van de Radboud Science Awards en het laboratoriumbezoek aan de apotheek van het Radboudumc. Veel leerlingen hebben geen mensen in hun omgeving die in het ziekenhuis of op de universiteit werken. Eén van onze doelen is leerlingen te inspireren hun ambities na te jagen als zij daar in de toekomst willen werken; sommige leerlingen hebben namelijk wel de capaciteit, maar niet de juiste rolmodellen en zo’n bezoekmoment motiveert hen daar naartoe te groeien.”

“In dit project leren leerlingen projectmatig te werken op een onderzoekende manier. De voorberei - ding als leraar is even een investering, maar het geeft wel een mooi resultaat; je ziet bij de leerlingen meer enthousiasme, omdat de leerstof op een andere manier gegeven wordt. Andere competenties die de leerlingen gebruiken in dit project zijn onder andere taalgebruik en woordenschat. De onderzoekers konden de, soms best lastige, begrippen goed uitleggen en het geheel op een begrijpelijk niveau brengen. Dat was voor ons een interessante en positieve verrassing. Juist omdat de begrippen zo goed uitgelegd waren, vragen leerlingen ook door en niet alleen over het onderwerp hiv-medicatie, maar ook over verwante thema’s als seksualiteit en geloof. Dat maakt dat je als leraar boven de stof moet staan om het goed uit te kunnen leggen. Het vergt dat je je goed moet inlezen in het onderwerp en van tevoren al moet nadenken in de breedte."

Leidraad Onderzoekend leren< Terug naar overzicht van thema's