Wetenschap de klas in!

« Terug naar Boek 1. Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin

Denkbeelden over het begin

Lezing Winterschool 2011 - prof. dr. Ellen van Wolde

In het boek worden twee projecten met als onderwerp 'Denkbeelden over het begin' beschreven. Een daarvan is uitgevoerd in een reguliere klas, de ander in een Plusklas. Waar filmpjes betrekking hebben op het project in de Plusklas is dat aangegeven

Stap 1: Introductie

Stap 2: Verkennen

Stap 3: Onderzoek opzetten

Stap 4: Onderzoek uitvoeren

Stap 5: Concluderen

Stap 6: Presenteren

Stap 7: Verdiepen

Poster Denkbeelden over het begin

Middels een poster en ondersteunende teksten wordt op pagina 94 van het boek een overzicht gegeven van de opbouw van het project 'Denkbeelden over het begin'.

Tekst: Arjan Broers (journalist en theoloog)
Vormgeving afbeelding: Jet Westbroek

Download hieronder de poster kostenloos voor gebruik in de klas: