Wetenschap de klas in!

Boek 7 Malaria, Jheronimus Bosch en Geheugen

Op deze pagina’s vind je de materialen en links naar achtergrondinformatie behorende bij het boek Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Malaria, Jheronimus Bosch en Geheugen.

Per hoofdstuk kun je de materialen en links terugvinden waar in het boek naar wordt verwezen. Deze zijn ingedeeld volgens de stappen van het onderzoekend leren.

Bekijk hieronder het hoofdstuk 2 'Leidraad voor een project onderzoekend leren'. Dit hoofdstuk wordt elk jaar op basis van nieuwe inzichten en ervaringen aangepast. 

Nieuwsgierig door observeren

Observeren maakt nieuwsgierig, leidt tot nieuwe kennis en tot nieuwe vragen. Toch wordt nauwelijks uitgelegd wat observeren precies is en hoe je dit aan leerlingen kunt leren. Met behulp van het hoofdstuk uit het boek kun je een start maken om het observeren met leerlingen te oefenen. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld.

Didactiek van onderzoekend leren

Bekijk hier alle informatie over de didactiek van onderzoekend leren. Hier vind je de meest recente leidraad onderzoekend leren, plus alle bjibehorende hulpmiddelen voor in de klas, voorbeelden uit de praktijk en aanvullende informatie van het WKRU. Wij updaten deze informatie regelmatig.

Malaria

Malaria gaat over de manier waarop mensen besmet raken met de malariaparasiet, en methoden om besmetting met malaria te voorkomen. Hierbij is kennis van het gedrag en de levensloop van de malariamug heel erg belangrijk. Op welke manieren kan je besmet worden met malaria? En wat is de beste manier om een besmetting te voorkomen? Download hoofdstuk 3 Malaria of bekijk de materialen en links van Malaria

Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch gaat over het leven en de werken van de beroemde schilder. Met geavanceerde fotografietechnieken is onder de verf van de schilderijen gekeken om te zien hoe de schilderijen zijn opgebouwd. Wat zit er onder de verflagen verstopt? Hoe kunnen we die kennis gebruiken om de verhalen die Bosch probeert te vertellen nog beter te begrijpen? Download hoofdstuk 4 Jheronimus Bosch of bekijk de materialen en links van Jheronimus Bosch

Geheugen

Geheugen gaat over de manier waarop we gebeurtenissen onthouden. De onderzoekers hebben ontdekt dat onze hersenen gebeurtenissen onthouden op dezelfde manier als routes: daar is een verband tussen. Hoe kan je deze kennis toepassen in de praktijk, bij het leren van lesstof? En hoe test je je geheugen eigenlijk? Download hoofdstuk 5 Geheugen of bekijk de materialen en links van Geheugen