Wetenschap de klas in!

W&T combineren met taal

Het integreren van taal- en W&T-onderwijs heeft tal van voordelen: het versterken van mondelinge taal bij W&T vergroot de woordenschat van leerlingen en met taal wordt het redeneren en begripsvorming bij W&T verdiept.

In onderstaand hoofdstuk laat dr. Anna Hotze zien hoe je taal en W&T met elkaar kunt integreren. Een taalgerichte aanpak van W&T versterkt de begripsontwikkeling van leerlingen en andersom geeft het de mogelijkheid om in een rijke betekenisvolle situatie aan taalvaardigheid te werken. Als leerlingen eerst een experiment bij W&T doen, zijn ze daarna gemotiveerd en geïnteresseerd om hier meer over te lezen. In het hoofdstuk worden diverse concrete suggesties gegeven om het mondelinge taalgebruik en begrijpend lezen van leerlingen te bevorderen tijdens W&T-lessen.

Download hoofdstuk 1 'Taal en W&T - hoe combineer je dat?' uit boek 12 van de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! hier.

Bijlages