Wetenschap de klas in!

Fantaserende dieren

< Terug naar overzicht van thema's

Over het thema

In het hoofdstuk Fantaserende dieren leer je over fantasie bij dieren en waarom dieren zo'n belangrijke plaats innemen in de menselijke verbeelding.

In de boekenreeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!' laten we zien hoe je wetenschap in het basisonderwijs brengt via onderzoekend leren. Het thema Fantaserende dieren wordt in hoofdstuk 3 behandeld in het dertiende boek uit de reeks. Klik hier voor meer informatie over de boekenreeks en de mogelijkheid om het boek te bestellen.

Het project ‘Fantaserende dieren’ is in het schooljaar 2022-2023 ontwikkeld door een team van onderzoekers van de Radboud Universiteit, basisschoolleraren en het WKRU.

Onderzoekers Radboud Universiteit
Annabelle Dufourcq, Ester Smits en Laura Govers.

School
IMC Weekendschool in Nijmegen: Lennart Kalkman en Chris van Wieren.

Activiteiten

Voor het thema Fantaserende dieren zijn er een aantal activiteiten uitgewerkt. De activiteiten zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas. Hieronder kun je zien welke activiteiten er zijn en kun je meteen de materialen downloaden die je voor deze activiteit nodig hebt.

Activiteit 1: Met een beetje fantasie

Activiteit 2: In de huid van dieren

Activiteit 3: Fantasierijke dieronderzoekers

Activiteit 4: Van kruipende hagedis tot vuurspuwende draak

Ervaringen in de klas

Hieronder vertelt Chris van Wieren, coördinator van de IMC Weekendschool Nijmegen, over zijn ervaringen in de klas.

“Op de IMC Weekendschool ontmoeten leerlingen elke zondag bevlogen professionals, die een gastles geven over hun beroep. Zo ontdekken leerlingen wat ze later allemaal zouden kunnen worden. Normaal gesproken maken de leerlingen kennis met iemand die alles vertelt. Het bijzondere van dit project is juist dat de leerlingen zelf een thema uitdiepten en dat er niet werd voorgekauwd wat zij moesten gaan ontdekken en wat ze allemaal konden leren. Tijdens de activiteiten mochten zij zelf op onderzoek uit. Het is leuk om te zien hoe de leerlingen dit onderwerp onderzoekend en ontdekkend aanpakten.”

“Met onderzoeker Annabelle Dufourcq samenwerken is heel verhelderend en verrijkend. Fantaserende dieren is een onderwerp dat ook in de belevingswereld van kinderen voorkomt, maar niet op dít niveau. De uitdaging in dit project ligt daarom in de abstractie van het onderwerp. Het vergt een andere manier van kijken naar dieren en hen niet als instrumenten te zien, terwijl we als volwassenen geneigd zijn dat wel te doen. Een doel van het onderzoek van Annabelle Dufourcq is het veranderen van dat denkbeeld in de maatschappij, wat een ambitieus doel is. Wat ik zelf het leukst vond aan dit project ontwikkelen, is dat het nodig is je hoofd ‘aan’ te zetten en je echt te verplaatsen in de leerlingen. Het was een interessante uitdaging te bedenken hoe de leerlingen ook de ontdekkingsdrift krijgen om weer iets nieuws te leren aan de hand van het thema.”

Prof. dr. Annabelle Dufourq kijkt mee, terwijl leerlingen van IMC weekendschool verschillende emoties uitbeelden. (Foto: Jimmy Israël)

“De leerlingen waren het meest enthousiast bij de activiteit op de kinderboerderij, waar zij mochten rondlopen en onderzoeken. De context was daardoor meteen anders dan in een klaslokaal. Eenmaal buiten de instructieruimte, vlogen ze erop uit en gingen zij druk aan de slag met clipboards om hun observaties te noteren en zich af te vragen of zij het wel goed hadden geregistreerd. Hun enthousiasme kwam op gang, omdat zij in deze activiteit zelf de regie hebben in het bepalen van welke dieren zij gingen bekijken, hoelang zij de observaties uitvoerden en op welke manier dit gebeurde. Daarbij werden ze ook uitgedaagd te reflecteren over het innerlijke leven van de dieren die zij zagen.”

“Bij de IMC Weekendschool werken we ook met competenties. In dit project kwam de competentie bewustzijn van jezelf en anderen aan bod, waarin 'de ander' deze keer het dier was. Ook moesten zij samenwerken en goed luisteren tijdens activiteit 2 ‘In de huid van dieren’, waarin zij goed op elkaar moesten letten. Tot slot leerden de leerlingen vragen stellen. In dit geval was het mooi dat Annabelle Dufourcq zelf aanwezig was om deze te beantwoorden. Uiteraard kregen ook wij als lerarenteam de nodige vragen en het was voor ons belangrijk goed te blijven aansluiten op de inhoud.”

“Ik wil daarom als tip meegeven dat je niet te snel moet zijn met antwoorden. Je bent geneigd al snel uitleg te geven, maar het gaat er juist om dat leerlingen de kans krijgen te ontdekken en er op een andere manier naar te kijken. Daardoor leren ze zelf conclusies te trekken waar ze anders niet op gekomen waren. Gezien het abstractieniveau van het thema, hebben leerlingen er misschien iets meer tijd voor nodig dan bij andere onderwerpen. Dankzij de goede voorbereiding met het Radboud Science Team, waren we goed in staat de leerlingen verder te helpen.” 

 

Leidraad Onderzoekend leren< Terug naar overzicht van thema's