Wetenschap de klas in!

Klein beginnen

Onderwijs kan een stuk afwisselender, verrassender, boeiender en uitdagender worden als je als leraar nieuwsgierig bent naar wat jouw leerlingen bezighoudt, openstaat voor hun leerbehoeften en erop weet in te spelen. Kinderen willen weten. Het is daarbij de kunst gouden momenten als verwondering, verwarring en nieuwsgierigheid te herkennen en te benutten. Neem voldoende tijd en ruimte voor hun vragen. Door ervaringen uit hun leefwereld mee te nemen en un vragen, ideeën en onderzoeksuggesties serieus te nemen, kunnen ze hun perspectief verbreden.

Leren onderzoeken begint klein en eenvoudig
De nieuwsgierigheid van leerlingen geeft doel, vaart en richting aan hun leren. Het is voor kinderen heel bevredigend als ze zelf antwoord op hun vragen kunnen vinden. Maar ook het effectief onderzoeken aan de werkelijkheid zullen ze moeten leren. Al doende nemen hun onderzoeksvaardigheden toe en ‘meer kunnen’ ontsluit meer mogelijkheden tot kennisverwerving. Klein beginnen met onderzoek zorgt niet alleen voor een grotere betrokkenheid, maar vast en zeker ook bij alle partijen voor meer werkplezier en bevrediging. Zo kan de gouden combinatie van ‘drive, fun & flow’ binnen bereik komen, met als resultaat dat de leerlingen merken steeds meer grip op en plezier in hun eigen ontwikkeling en leven te krijgen. 

Download hoofdstuk 1 'Klein beginnen' uit boek 11 van de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! hier.