Wetenschap de klas in!

Over WKRU

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is in 2009 opgericht als eerste wetenschapsknooppunt in Nederland. Een wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende basisscholen en een (of meer) universiteit(en). Vaak is ook een pabo bij het knooppunt betrokken. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten.

Alle wetenschapsknooppunten hebben dezelfde doel, namelijk het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs.

Wetenschapsknooppunt RAdboud Universiteit

Het WKRU heeft als missie om de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomende) leraren te bevorderen. Om dit te bereiken organiseert het WKRU diverse activiteiten waarbij de verbinding wordt gelegd tussen basisscholen in de regio Arnhem/Nijmegen en onderzoekers van de Radboud Universiteit.

Het WKRU heeft veel expertise in onderzoekend leren. Via diverse vormen van professionalisering wordt deze overgebracht naar (aankomende) leraren in het basisonderwijs. Het WKRU ontwikkelt diverse hulpmiddelen die direct kunnen worden ingezet in de klas bij het onderzoekend leren. Daarnaast worden er elk jaar projecten over wetenschap ontwikkeld voor het basisonderwijs. Deze good practices worden verspreid via de websites en de boekenreeks van het WKRU.

MISSIE EN VISIE

Het WKRU helpt scholen bij het vormgeven en verduurzamen van W&T-onderwijs en het bevorderen van het leren vanuit nieuwsgierigheid. Voor leerkrachten in de regio Nijmegen biedt het WKRU professionalisering in onderzoekend leren. Daarnaast verspreidt het WKRU diverse concrete materialen en uitgewerkte projecten voor in de klas via de websites en boekenreeks van het WKRU. Het WKRU gaat er vanuit dat de beste resultaten met professionalisering en verduurzaming van W&T worden behaald als het hele schoolteam betrokken is.

Voor meer informatie over het WKRU verwijzen wij je naar onze hoofdwebsite www.wkru.nl .

CONTACT

T: (024) 366 72 22
E: infowkru@ru.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSOREN

Na een startsubsidie vanuit het Orionprogramma van het Platform Bèta Techniek en andere sponsoren, heeft het WKRU voor de periode 2012-2017 een vervolgsubsidie ontvangen van de KNAW en het Platform Bèta Techniek. Deze subsidie, aangevuld met additionele sponsoring van binnen en buiten de Radboud Universiteit, maakt de activiteiten van het WKRU mogelijk.

Vanaf januari 2017 ontvangt het WKRU structurele financiering vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 

Het WKRU is nog steeds afhankelijk van financiële ondersteuning van andere partijen. Heeft u interesse om ons financieel te ondersteunen? Neem dan contact met ons op.