Wetenschap de klas in!

Perspectieven als kompas

In het hoofdstuk 'Perspectieven als kompas voor het vormgeven van thematisch onderwijs' laten dr. ir. Alma Kuijpers en prof. dr. ir. Fred Janssen zien hoe je perspectieven kunt inzetten in het onderwijs. Perspectiefgericht onderwijs is ontwikkeld door het ICLON (Universiteit Leiden), en bestaat uit 20 perspectieven waarmee het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs gedekt kan worden. In het hoofdstuk laten de auteurs zien hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen binnen thematisch onderwijs niet alleen leuke activiteiten uitvoeren, maar een thema ook inhoudelijk verbreden en verdiepen.

Download hoofdstuk 1 'Perspectieven als kompas' uit boek 13 van de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Meer informatie

www.iclon.nl/perspectieven Hier vind je o.a. diverse artikelen, een webinar en een podcast.

Werkblad Blikopeners