Wetenschap de klas in!

Gebruik materialen

LICENTIEVOORWAARDEN

Op ons werk is de Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0) van toepassing, tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat die betreffende werken mogen worden gebruikt, zolang de naam van de maker, het WKRU, duidelijk wordt vermeld; het werk alleen voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; en de hergebruiker het werk onder dezelfde licentie verspreidt, als hij het werk op enige manier heeft veranderd.

Als je materialen van het WKRU voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, neem dan contact op met het WKRU voor toestemming.

AFBEELDINGEN

Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit © WKRU. Individueel hergebruik hiervan is niet toegestaan omdat op veel van de foto’s leerlingen of door hen gemaakte materialen staan afgebeeld. Geen van deze afbeeldingen mag individueel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Voor afbeeldingen in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ geldt dat deze enkel mogen worden hergebruikt in een integrale kopie van minimaal twee pagina’s. 

Disclaimer

OVER DEZE WEBSITE

De website van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) wordt regelmatig gecontroleerd door medewerkers van het WKRU. Aan de inhoud van alle webpagina’s van het WKRU wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webmaster via infowkru@ru.nl. Aan de inhoud van deze website kunnen desondanks geen rechten worden ontleend. 

LINKS NAAR EXTERNE SITES

Op de webpagina’s van het WKRU bevinden zich links naar externe websites. Het WKRU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Het WKRU is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die pagina’s of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.